Sunday, September 6, 2015

Tài liệu tham khảo cho môn học hacker mũ trắng

QUẢNG CÁO

Tài liệu tham khảo cho môn học hacker mũ trắng - AEH (Athena Ethical Hacker ) -
CEH của trung tâm ATHENA Các bạn download tại đây: http://www.mediafire.com/?evbegg6cy411i Pass giải nén: athena.edu.vn - See more at: http://tailieuquantrimang.blogspot.com/2013/05/tai-lieu-tham-khao-cho-mon-hoc-hacker.html#sthash.qfxwYIQn.dpuf

Leave a comment: