Tuesday, March 29, 2016

Share Code VinaJohn V1 Bản Forum

QUẢNG CÁO


Mã Nguồn VinaJohn Được phát Triển bởi Vina4u.Pro
- Thanks to JohnCMS
- Truy Cập Vina4u.Pro để Cập nhật Version Mới nhất nhé
- Bản này Khá nhẹ chỉ 1.2MB cho ai làm Forum nhé

Hướng dẫn cài đặt
Tải về Up lên Root (Public_html)
Chạy Domain/install để cài đặt
Done!

Modules :
+ Style Xanh lá dịu mát
+ Mod Icon Đẹp Mắt Cho Forum
+ Fix Lỗi Font Tiêu Đề Web
+ Mod Status Tâm Trạng
+ Mod thuộc tính Menu Logo Fixed
+ Mod Đưa Phòng Chat Ra Trang Chủ
+ Mod Top 10 chủ đề mới ra Trang chủ
+ Mod Lại Bố Cục Diễn Đàn + Trang chủ
+ Mod Trả lời nhanh Forum
+ Đang Cập Nhật Thêm tính năng
+ Rewrite Url Bài Viết (SEO)
+ Mod Functions Màu Nick Diễn Đàn
+ Mod lại bố Cục Header cho Wap
+ Mod Thành Viên Online Diễn Đàn
+ Mod Trích Dẫn Bài Viết + Thank Bài Viết
+ Mod Thống Kê Người Like Bài Viết

Demo sống : http://Vina4u.ga
Demo Hình Ảnh :
Vì đây Còn là Bản V1.0 Nên vẫn cần bổ sung!
Bản này thích hợp cho bạn nào mở Forum nhé 
Nguồn : TOM - vINATEAM

Leave a comment: