Wednesday, December 7, 2016

[ Share ] code Curl Comment Max 80.000 Comment

QUẢNG CÁO

Chắc hẳn các bạn chơi curl cũng đã biết và nghe qua về curl cmt, n hoạt động cũng giống curl like thôi :D. Vào vấn đề chính Curl Cmt Random English Language Nha. 
Demo: 

Hướng dẫn :
Các bạn tải bộ code ở phía dưới. 
Upload file nên host chỉnh lại user và id ở file user.php Sau Đó Chạy File refresh.php để lấy token, Tiếp Các bạn chạy file cmtbyNHT.php Để Nhận Cmt :D 
Bước cuối Các Bạn Cron File refresh.php (2-5 phút/ Lần), File cmtbyNHT.php (2-5 phút/ Lần).
- Code Share By thiendzai123  - Bài Viết Viết Bởi Blog Http://tynnstorm.blogspot.com/

Leave a comment: