Tuesday, December 6, 2016

[ TIP ] Thêm Tiện Ích Danh Mục Cho Blogger/Blogspot

QUẢNG CÁO


Bưới 1: Vào bố cục  >  Thêm tiện ích >  HTML/Javascript
Bước 2: Coppy toàn bộ code dưới vào:

Code: http://ouo.io/YHAbHE
Bước 3: Các bạn thay link thành link cũa blog bạn
Bước 4: Lưu lại và load lại trang xem thành quả

Leave a comment: