Monday, February 6, 2017

[ Thủ Thuật Facebook ] Share Một Số Link Contatct Facebook

QUẢNG CÁO

                MỘT SỐ LINK CONTACT FACEBOOK:  f               


Kết quả hình ảnh cho contact facebook

+ Xác Minh Danh Tính + Vô Hiệu Hóa ~ Giúp chúng tôi xác nhận tên của bạn:
~ Xác nhận danh tính của bạn bằng giấy tờ tùy thân(xác nhận danh tính khi bị check ảnh hoặc bắt up cmnd)
~ Confirm Your Identity With Facebook: 
~Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu hóa:
~ Đã bị vô hiệu hóa - Không đủ điều kiện: 

+ REPORTING : 

~ Báo cáo nội dung trên Facebook : 
~ Report an Underage Child (South Korea & Spain) (Chưa Đủ Tuổi):
~ Báo cáo tài khoản của phạm nhân: 
~ Report an Underage Child:
~ Report tài khoản giả mạo: 
~ Report Suicidal Content(Tự Tử): 
~ Báo cáo người phạm tội tình dục: 
~ Báo cáo tài khoản giả mạo: 
~ Báo cáo vi phạm quyền riêng tư: 
~ Báo cáo tống tiền: 

+ RENAME - ĐỔI TÊN:

~ Please Verify Your Information:
~ Đổi tên: 
~ Đổi tên: 
~ Đổi tên(# Họ và tên): 
~ Tên tôi không được chấp nhận( Họ và tên & unlock tên giả) :
~ Đổi tên theo ngôn ngữ: 

+ TÀI KHOẢN ĐƯỢC TƯỞNG NHỚ

~ Liên hệ thừa kế: 
~ Yêu cầu xóa tài khoản cho ai đó bị ốm, bị thương hoặc mất khả năng:
~ Yêu cầu đặc biệt cho tài khoản của người đã mất:
~ Yêu cầu tưởng nhớ: 
~ Yêu cầu tưởng nhớ: 
~ Tài khoản cá nhân của tôi đang ở trạng thái được tưởng nhớ đặc biệt(unlock): 
~ Requesting Content From a Deceased Person's Account(report nội dung ảnh):

+ ĐĂNG KÝ:

~ Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook:
~ Vấn đề về SMS (Tin nhắn văn bản) chứa mã xác nhận:
~ Phone Number Already Taken: 
~ Phone Number Not Recognized(Không nhận dạng được số điện thoại):
~ Địa chỉ Email này đã được sử dụng: 

+ PAGE

~ Báo cáo Vi Phạm hoặc Xâm Phạm Quyền Của Bạn (Fanpage) :
~ Fanpage sang Trang cá nhân: 
~ Mẫu báo cáo bản quyền: 
~ Báo cáo vấn đề về Trang Facebook : 
~ Report Pages that Disappeared(Báo cáo Các trang Biến mất) :
~ Report an Ad(Báo cáo quảng cáo): 
~ Disabled Ad Account Help : 
~ Truy vấn về Thanh toán Quảng cáo : 

+ XEM THÊM:

~ Xóa tài khoản của tôi: 
~ Tìm mật khẩu: 
~ Unlock Group: 
~ Đổi ngày sinh: 
~ Báo cáo vấn đề đăng nhập: 
~ Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản: 
~ Cập nhật thông tin bảo mật của bạn: 
~ EU Safe Harbor Complaint(Khiếu nại về việc tuân thủ cảng) :
~ Vấn đề về mã Phê duyệt đăng nhập(unlock mã sms):
~ Older posts are not loading(Không tải được bài đăng cũ):
~ Report Posts Not Appearing in News Feed(Báo cáo bài viết không xuất hiện trong News Feed): 
~ Data Policy Questions:
~ California's Shine the Light law(Luật nhẹ của california):
~ Data Policy Questions(Câu hỏi chính sách dữ liệu) :
~ Bank Account Payments : 
~ Nhận hỗ trợ về thanh toán trên Facebook :
#Nguồn: DiiNô Blog

Leave a comment: