Thursday, March 16, 2017

[ PSD ] - Não Cá Vàng - Only C Ft. Lou Hoàng

QUẢNG CÁO

"Chẳng còn những lúc mình nắm tay bước đi, 
Chỉ còn những nỗi buồn vương trên mi. "
       Nếu có ai hỏi xin PSD thì vui lòng gửi link bài viết này cho những người ấy ! Cảm ơn ^^


Leave a comment: