Thursday, March 16, 2017

[ Share ] TUT unlock FAQ mạo danh by Andz

QUẢNG CÁO

TUT Unlock FAQ mạo danh --- Andz --- 
Chuẩn bị CMND ngon ( Cmnd phải chuẩn với thông tin trong ac ) Cmnd thật càng tốt
FAKE IP = GEOPROXY - Hola.org cũng được China + Ngôn Ngữ Trung Quốc
Đăng nhập vào nick bị FAQ md Sau đó truy cập vào link https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339
Điền email hoặc sđt nick bị FAQ mạo danh
 Úp cmnd lên.
Nhớ lưu link case. Sau đó vài phút vài rep: (rep trực tiếp ở link case, đừng vào mail)
Hello facebook team: This is my id card.I'm sorry the wrong information in this. I hope that will be soon confirmed this account with the following information
Full name:
Date of birth :
Thanks facebook team

Leave a comment: