Wednesday, April 5, 2017

[ Share ] - Code Giao Diện Teenvui Đã Fix Lỗi Hiện Thị Avtar Và Cập Nhật Thêm Tính Năng Mới

QUẢNG CÁO


- ở ver mới
cập nhật:
chức năng duathu
cập nhật mod
cập nhật sự kiện noel
cập nhật shop 2,3
cập nhật shop icon
cập nhật mã gift fix
cập nhật chức năng tặng quà
cập nhất tính năng giao diện tuyết rơi
cập nhật tìm tham quan
fix lỗi hiển thị avâtr
fix lỗi hiện thị trang trắng
fix lỗi tìm doanh trại không thấy xu,
fix sự kiện noel không tìm thẤY mũ.
cập nhật nâng cấp
fix nhiều thứ khác
cập nhật tính năng chợ trời.
cập nhật phòng chát fix không hiển tin nhắn.
1 số tính năng như :
nông trại,quay số,nâng cấp ở shop 2,poss,tìm tàng...Leave a comment: