Wednesday, April 5, 2017

[ Share ] Code và Data MXH Pinyeu V1

QUẢNG CÁO


Thông tin :
- Fix full các lỗi bug sql, xss, và 1 số lỗi bug khác
- Mod đổi tên nick tiếng việt
- Mod Danh hiệu cực pro
- Mua [VIP] [PRO]- Ẩn hiển thị online , bài viết cải thiện max tốc độ load trang
- Mod thêm khu ngoại ô, nhà tù có thể chém gió
- Mod khu đấu rank, giới thiệu, chợ trời, chống copy item
- Mod rương đồ và nhà lên v2
- Mod firewall chống ddos cực tốt
Ae khám phá thêm nhé kể tới đây thôi.
demo:

Leave a comment: