Wednesday, June 14, 2017

Chia sẻ Tut Unlock Acc Facebook 13T 30 Phút – 1 Tiếng về 100%

QUẢNG CÁO

Kết quả hình ảnh cho facebook unlock
Cái này thì có nhiều link kháng lắm nhưng mình hay dùng 2 link
- Link :  429
- Link :  767 ( link 767 cần acc log 767)
Các Bạn Fake Ip Vương Quốc Anh , Ngôn Ngữ UK ( Tải phần mềm fake IP tại đây )
Thần chú rep:
- Full Name: Tên
- Date of Birth: Ngày sinh
- On all my information. My Account should be verified identity, please reconsider. Thank facebook team.
Chúc Các Bạn Thành Công !!!

Theo: Kun Kiryu Blog Tổng Hợp Chia Sẻ

Leave a comment: